ONDERNEMERS VERENIGING BERGHEM

Met meer dan 120 actieve leden is O.V.B. hét netwerk voor het midden- en kleinbedrijf in Berghem en omstreken. Onze doelstelling is samengesteld middels het bieden van een lokaal netwerk, het behartigen van de belangen van onze leden richting gemeente en overheden en het faciliteren van onderling kennis delen en samenwerken.

Maak vrijblijvend kennis met onze leden tijdens een van onze open OVB-Cafe avonden. 

  

Privacyverklaring OndernemersVereniging Berghem

Versie: november 2018
Ondernemersvereniging Berghem (KvK 0218101), hierna: OV Berghem

OV Berghem is een vereniging die tot doel heeft de ondernemers in Berghem met elkaar te verbinden en te versterken. Wij verwerken je persoonsgegevens alleen als je lid bent van onze vereniging. Ook verwerken wij je persoonsgegevens als je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken de volgende gegevens
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bedrijfsgegevens
- gegevens voor facturatie

Je kunt contact met ons opnemen via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Afhankelijk van de inhoud van je bericht nemen wij contact met je op via het door jou opgegeven emailadres of telefoonnummer. Ook houden we je per mail op de hoogte van de activiteiten die wij als vereniging organiseren, van andere zaken die met de verenging verband houden of van zaken (niet commercieel) die verband houden met Berghem. Wij sturen je daarvoor periodiek een nieuwsbrief. Ook plaatsen wij jouw gegevens met jouw toestemming op het smoelenboek op onze website. Tot slot worden je naam, contactgegevens en facturatiegegevens opgeslagen.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Wij verwerken gegevens met een doel
OV Berghem verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Registratie van je lidmaatschap
• Het verzorgen van de facturatie en het afhandelen van jouw betaling
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en evenementen of andere (niet commerciële) evenementen in Berghem
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Verzenden van stemormulier Ondernemer van het Jaar
• Publiceren van je gegevens op het smoelenboek (na toestemming)
• OV Berghem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
OV Berghem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

OV Berghem sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. OV Berghem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OV Berghem neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geen geautomatiseerde besluitvorming
OV Berghem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van OV Berghem) tussen zit.

Bewaartermijn
OV Berghem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Contactgegevens Gedurende het lidmaatschap of tot 7 jaar na de factuurdatum, Wettelijke plicht
Facturatiegegevens Gedurende het lidmaatschap of tot 7 jaar na de factuurdatum, Wettelijke plicht
Gegevens voor het smoelenboek Gedurende het lidmaatschap Lidmaatschapsovereenkomst

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
We gebruiken jouw gegevens alleen in verband met jouw lidmaatschap van de vereniging. Wil je bijvoorbeeld geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan kun je dat aan ons aangeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Heb je om een andere reden bezwaar tegen het verwerken van jouw gegevens of wil je inzage in je gegevens of een wijziging doorgeven, dan kun je dat via hetzelfde emailadres aan ons doorgeven.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

OV Berghem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OV Berghem gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werk. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring wijzigingen als dat nodig is. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact
Heb je vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kun je contact opnemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ondernemersvereniging Berghem, november 2018

 

 

Copyright Ondernemers Vereniging Berghem

Privacybeleid   |   Lid worden